Autor

[ späť ]
Autor  Dr. Miloš Jesenský, PhD. (1971)

Dr. Miloš Jesenský, PhD. (1971)

Dr. Miloš Jesenský

Miloš Jesenský (1971) je nekonvenčným autorom literatúry faktu, ktorý už vo viac ako troch desiatkach kníh podnikol množstvo historických exkurzov za nerozlúštenými otáznikmi našej minulosti. Zadosťučinením jeho tvorby sú nielen prestížne ocenenia – Krištáľový tiger (1998), Weberova cena (2013), Prémia Literárneho fondu (2014), Mimoriadna medzinárodná cena E.E. Kischa (2015) a Medaila Jána Halašu" (2019) – ale podľa autorových vlastných slov predovšetkým záujem jeho čitateľov o záhady.

Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1995 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Od detstva však skôr inklinoval k nerozlúšteným hádankám minulosti, prírody a spoločnosti ako k odboru, ktorý vyštudoval. Po ukončení štúdia pracoval do roku 1999 ako samostatný odborný pracovník Historického oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa špecializoval na dejiny farmácie a medicíny. Od roku 1998 pôsobil ako externý ašpirant Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a svoje doktorandské štúdium úspešne zakončil obhájením dizertačnej práce pod názvom „Dejiny alchýmie na Slovensku“. V rokoch 2001 – 2006 pracoval ako odborný bibliograf Žilinskej knižnice, v rokoch 2006–2008 na Odbore informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávneho kraja. V rokoch 2008 až 2019 pôsobil ako riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci. V rokoch 2019 – 2020 bol zamestnaný ako samostatný odborný pracovník Národného osvetového centra v Bratislave. V súčasnosti pracuje vo vydavateľstve Belianum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj prednáša muzeológiu na Žilinskej univerzite a Technickej univerzite v Košiciach.

Doktor Jesenský sa už takmer dve desaťročia venuje publicistike v oblasti záhad histórie a rozmanitých hraničných javov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ako dokladá i jeho bohatá časopisecká bibliografia. Prispieva do širokého spektra dennej a špecializovanej tlače. Jeho texty možno nájsť aj v elektronických médiách, predovšetkým na portáli www.putnici.sk, www.cez-okno.net/ a ďalších príbuzných portáloch. Naplno sa venuje aj spisovateľskej činnosti, o čom sa možno v Slovníku slovenských spisovateľov z roku 2001 dočítať: „Obdobiu stredoveku a jeho záhadám sa venuje v dielach Štyri hodiny do stredoveku (1997) a Dva mesiace v stredoveku (1999). Kniha Krajina zázrakov (1998) je sprievodcom po magických a tajomných miestach na Slovensku. Záhady histórie, mágia, mimozemské civilizácie a podobné témy rezonujú v prácach Reálne príbehy X, Wunderland, mimozemské techológie Tretej ríše, Bohovia atómových vojen (všetky 1998), Po stopách Indiana Jonesa a Záhady devätnásteho storočia (obe 2000).“ Odvtedy rozšíril svoje spisovateľské konto na doterajších niekoľko desiatok publikovaných knižných titulov.

 

  • Člen Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského PEN Centra a Slovenského syndikátu novinárov.
  • Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu v prospech farmácie.
  • Člen Sekcie environmentálnych dejín Slovenskej historickej spoločnosti

 

aktualizácia: 15.04.2021 | počet zobrazení: 3095

počet prístupov od 10.02.2007: 709694
počet prístupov dnes: 214