Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Akty X Dr. Jesenského  [02x18] Desivá symetria (Fearful Symmetry)

[02x18] Desivá symetria (Fearful Symmetry)

X Files – epizóda 02×18

Mulder a Scullyová vyšetrujú únosy zvierat zo zoologickej záhrady vo Fairfielde /Idaho/ na mieste známom výskytom UFO.

Vzťah únosov zvierat a fenoménu UFO bol podrobnejšie dokumentovaný aj v literatúre faktu a niekoľkých filmových dokumentoch – spomeňme aspoň snímok Lindy Moulton Howeovej „Príšerná žatva“, aby sme menovali aspoň jeden príklad spomedzi viacerých titulov. Celosvetový fenomén únosov a následného záhadného mrzačenia zvierat /mutilácia/ bez stôp po krvácaní a znakoch zápasu, je známy už od šesťdesiatych ro­kov.

Prvou obeťou únosu bola kobyla Appalosa Lady, ktorá bola objavená 9. septembra 1967 v doline San Luis v južnom Colorade. Veterinárny lekár potvrdil, že všetky orgány z hrudníkovej dutiny boli odtránené a chirurgicky presné rezy v tkanivách boli prevedené pri vysokej teplote technikou podobnou podobnou použitiu laserového skalpelu. Na hlave a krku zvieraťa úplne chýbali mäkké tkanivá, ktoré boli odstránené až na kosť.

K únosom a zmrzačeniu zvierat dochádza v súčasnosti i nadalej. Najhoršie to však bolo v sedemdesiatych rokoch, kedy mutilácii padlo za obeť desať tisícov kusov dobytka. Z mnohých zvierat zostali vypitvané telá bez krvi, s vybratými vnútornosťami, plodmi alebo genitáliami.Ran­čerov a šerifov zmiatla absencia ľudských stôp /odtlačky pneumatík, obuvi alebo stopy po krvácaní/. je zaujímavé, že kojoti a krkavce sa ani nedotkli rýchlo sa rozkladajúcich tiel a nikto nepočul, ani nevidel niekoho tieto zvláštne zločiny spáchať.

Mutilácia má svoje charakteristické vlastnosti, ktoré môžeme rozdeliť do štyroch základných skupín:

  1. V miestach mutilácie boli často pozorované neznáme lietajúce objekty v niektorých prípadoch popisované aj ako čierne helikoptéry bez akýchkoľvek identifikačných znakov.
  2. Hospodárske ako aj divo žijúce zvieratá boli nájdené mŕtve a na ich telách boli exaktne vykonané rezy, ktoré sugerujú priamu podobnosť s technikoula­serovej chirurgie. Telá boli úplne vykrvené a chýbali im niektoré orgány /najčastejšie srdce, pečeň, obličky, vemeno, maternica, semenníky, svalstvo v kubickom výreze, mozog, oči a pery/.
  3. V niektorých prípadoch mali zmrzačené zvieratá polámané kosti, akoby spadli z veľkej výšky.
  4. Na miestach nálezu mŕtvych tiel často pozorovali v pôdnom kryte odtlačky akoby po pristávacích nohách. V okolí boli stopy v podobe spálených úsekov terénu niekedy i so zvýšenou hodnotou rádioaktívneho žiarenia.

Príčina je stále v rovine záhady. Bearden v tejto súvislosti hovorí o tzv. „tulpoidnej symbolike psychotronicky vychádzajúcej zo sovietskej kolektívnej zásobarne snov“ /pojem, ktorý sa mi zdá byť oveľa hmlistejší ako samotná mutilácia/, iní to zvaľujú na činnosť siekt s krvavými rituálmi. To však ešte stále nie je riešenie. Presnosť, počet a geografický rámec mutiláciíby si vyžiadali celý gang mimoriadne zručných chirurgov, ktorí by sa pohybovali medzi jednotlivými a často vzdialenými oblasťami, aby urobili na dobytku svoje hrôzostrašné operácie. Tie sú napokon také dôkladné, že experti z veterinárskej fakulty univerzity v Oklahome prehlásili, že nie sú schopní vychovať študentov, ktorí by to dokázali napodobniť.

Mnohí svedkovia pozorovali nad oblasťami mutilácie záhadné nočné svetlá a neoznačené vojenské helikoptéry. Linda Howeová sa domnieva, že zohavenia sú dielom mimozemšťanov, ktorí získavajú genetickí materiál ku klonovaniu. Neprítomnosť krvi na miestach činu sa dá potom vysvetliť aj tým, že zviera bolo unesené, usmrtené a vypitvané „niekde inde“ a potom navrátené. Tento dohad potvrdzuje napokon i prípad, keď bolo telo nájdené zachytené v konároch stromov a pozorovanie bytosti v kozmickom obleku na mieste mutilácie v Portoriku.

aktualizácia: 07.02.2017 | počet zobrazení: 1669

počet prístupov od 10.02.2007: 716583
počet prístupov dnes: 43