Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Akty X Dr. Jesenského  [03x20] "Z vesmíru" Joseho Chunga (Jose Chung's "From Outer Space")

[03x20] "Z vesmíru" Joseho Chunga (Jose Chung's "From Outer Space")

X Files – epizóda 03×20

Agentka Scullyová poskytne interwiev spisovateľovi Josému Chungovi, ktorý píše knihu o únose dvoch teenegerov – Harolda Lamba a Chrissy Giorgiovej na palubu UFO. Stopa, po ktorej sa agenti pustia v Klass County, vedie vyšetrovanie k rozmanitým záverom.

Scullyová je spočiatku presvedčená, že Chrissy bola Haroldom v skutočnosti zneužitá a jej sexuálnu traumu považuje za prijateľnejšiu verziu ako rozprávanie o mimozemšťanoch. Scullyová v tejto chvíli zrejme reprodukuje psychologické stanovisko tých bádateľov, ktorý fenomén abdukcie iluzórne vzťahujú na tú skupinu žien, ktoré beznádejne túžia po erotickom vzťahu, prípadne po dieťati, čím sa táto túžba môže transformovať do obsesných fantázií. Z výskumov však vyplýva, že i keď ženy, ktoré sa domnievajú, že boli unesené mimozemšťanmi naozaj túžia po materstve, existuje medzi nimi veľa takých, ktoré si ho neželajú. Z pätnástich respondentiek, ktoré vypočul doktor Jacobs desať už deti malo a nehodlali ich mať viac a zvyšné v tom čase na dieťa vôbec nepomýšľali. Z tohoto hľadiska nie je teda dokázateľný vplyv prípadnej sexuálnej traumy, či rojčenia o materstve na výskyt predstáv o únosoch do UFO.

V tejto epizóde sa objavuje i ďalší fenomén, ktorý je bádateľom UFO v Severnej Amerike známy už od prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov. Ide o zlovestné postavy, označované ako „Muži v čiernom“ /Men in Black/, pripomínajúce zriadencov pohrebného ústavu v čiernych oblekoch, bielych košeliach a s čiernou kravatou. Svedkovia, ktorí predtým údajne pozorovali UFO rozprávali bádateľom, že títo muži ich obťažovali ešte predtým, ako svoje pozorovanie hlásili. Nezriedka sa pritom prehlasovali za agentov vlády alebo zástupcov ozbrojených síl.´

Takáto návšteva je nepochybne bizarnou a kurióznou príhodou. Svedok otvorí dvere dvojici, či trojici vyziabnutých mužov s nápadne bledou tvárou. Hovoria strnulou úradnou angličtinou so zvláštnym prízvukom alebo naopak slangom z podradných hollywoodských filmov. Ich pohyby sú trhané, akoby mechanické, správanie sa vyznačuje zvláštnymi excesmi, kedy ich do rozpakov privedú predmety každodennej potreby ako plniace pero, či kuchynský rad. Jazdia v čiernych automobiloch, ktoré – hoci ide o už nevyrábané a zastarané modely – vyzerajú akoby práve zišli z výrobného pásu.

Mnohí bádatelia sa domnievajú, že neobvyklé správanie mužov v čiernom prezrádza mimozemšťanov, ktorí sa snažia hrozbami utlmiť informácie o pohybe svojich lodí. Bizarnosť ich vystupovania by mala dokazovať, že ide o bytosti, ktoré sa snažia iba mechanicky a bez hlbšieho pochopenia imitovať činnosť človeka. Žiaden z „mužov v čiernom“ nebol do dnešných dní zadržaný a vypočúvaný políciou, čím sa nedostalo týmto historkám reálneho potvrdenia. Napriek tomu možno z doterajších analýz vyvodiť nasledovné závery:

  1. „Muži v čiernom“ majú pristup k dôverným informáciám, ktoré sú známe iba osobe, ktorú navštívia.
  2. Tieto návštevy nie sú len súčasťou moderného fenoménu UFO, ale boli popisované v minulých storočiach ako zjavenie sa diablov. Dávnym archetypom mužov v čiernom, ktorí prichádzajú v čiernych autách je tradícia o satanovi, ktorý jazdil v čiernom kočiari, ťahanom záprahom tmavých koní.
aktualizácia: 28.01.2017 | počet zobrazení: 1733

počet prístupov od 10.02.2007: 726189
počet prístupov dnes: 102