Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Akty X Dr. Jesenského  [01x03] Informačný kanál (Conduit)

[01x03] Informačný kanál (Conduit)

X Files – epizóda 01×03

Mulder a Scullyová analyzujú okolnosti únosu Ruby Morrisovej v Sioux City /Iowa/ mimozemšťanmi a podivné schopnosti jej brata, ktorý zapisuje na papier zdanlivo nezmyselné číselné série. Z nich neskôr v centrále FBI identifikujú supertajný kód satelitný kód satelitného prenosu agentúry národnej bezpečnosti, čo spôsobí vo Washingtone zdesenie. Ruby Morrisová, ktorá za dramatických okolností zmizla z kempu pri jazere Okobogee, charakterizovaného Mulderom ako „horúca pôda pre UFO“, bola nepochybne obeťou únosu do vesmíru.

V nemocnici, kde ju opätovnom objavení hospitalizujú, zisťujú ošetrujúci lekári symptómy pobytu v beztiažovom stave. Prípad jej brata je z pohľadu bádateľa paranormálnych javov rovnako významný, kedže popisuje priam klasický prípad mimozmyslového vnímania ESP /Extra Sensory Perception/, kam sa zaraďuje jasnovidectvo /a to predovšetkým/ telepatia. Pri telepatii však nejde o prenos myšlienok, ako sa to často vysvetľuje, ale skôr o prenos informácie. Jej podstatu dodnes nepoznáme, hoci tento jav definoval už v roku 1882 F.W. Myers. V rozsiahlej štúdii, ktorú pod názvom „Výskum halucinácií“ publikovala britská „Spoločnosť pre psychický výskum“ bolo už v priebehu ďalších osem rokov analyzovaných viac ako 17 000 formulárov a začiatkom 20. storočia prevádzali testy telepatie celé výskumné skupiny.

V tridsiatych rkoch vzbudili všeobecnú pozornosť experimenty spisovateľa Uptona Sinclaira, ktorého manželka disponovala schopnosťou telepaticky prijímať nakreslené obrázky, často i na veľké vzdialenosti. Epizóda v ktorej agenti FBI zadržia Kevina Morrisa a jeho matku po identifikovaní číselných súborov dieťaťa a obvinia ich zo špionáže je naozaj charakteristickým momentom, ktorý dokazuje, že štátne zložky národnej bezpečnosti nepodcenili možnosti psychotronickej špionáže.

Už po niekoľko rokov totiž nie je tajomstvom, že skupiny ľudí vo vláde USA testujú maožnosti použitia psychotronických techník vo vojenskej a spravodajskej oblasti. Experimenty s „vnímaním na diaľku“ /remote viewing/ umožňujúcom lokalizáciu a popis strategických objektov uskutočňovala Národná bezpečnostná služba /NSA/ a CIA, práve tak ako aj vojenské letectvo a námorníctvo. Vďaka nim mohli fyzikovia dr. Harold Puthoff a dr. Russel Targ s kolektívom testovaných médií dokázať nielen reálnosť fenoménu vnímania na diaľku, ale aj jeho použiteľnosť pri zisťovaní a popise nepriateľských cieľov. Pre začiatok stačí určiť zemepisné súradnice hľadaného miesta, prostredníctvom ktorých sa médium v úlohe „agenta 007“ presne zameria na svoj cieľ a zistí požadované skutočnosti. Psychotronická špionáž umožňuje nepozorovaný prielom do vojenských a politických centier, do skladov rakiet, munície a zbraní hromadného ničenia, vyhľadať základne vojenského letectva a námorníctva, lokalizovať ponorky, teda zistiť údaje, ktorých poznanie so sebou prináša nesmiernu strategickú prevahu nad nepriateľom. Pri pokusoch boli médiá schopné preskúmať tajné spisy v neprístupných archívoch a dekódovať vojenské šifry.

Pritom ide o výskumy viac ako pätnásť rokov staré. Už v roku 1981 písal Jack Anderson z washington Post o „tajnom mediálnom psychotronickom oddieli“, ktorý sídli v podzemí Pentagonu a vyvíja svoju činnosť s rozpočtom 6 milióv dolárov. Rovnako je známe, že v tom čase sa NSA pokúšala prostredníctvom médií dešifrovať kódy k odpáleniu sovietskych atómových rakiet. Podobné výskumy prebiehali aj na druhej strane „železnej opony“. V článku ruských autorov O. Volkova a D. Frolova "Bioenergia medzi zbraňami“ uverejnenom 19. novembra 1991 v denníku „Nezavisimaja gazeta“ sa píše o.i. o tom, ako v roku 1987 odovzdal generál Chanceverov Rade ministrov ZSSR aktá pod názvom „O možnostiach použitia bioenergetických metód v záujme národného hospodárstva a obrany krajiny“. V nich boli zhrnuté správy o „možnostiach vývoja systému k prenosu informácií v ultraširokom pásme, spôsoboch vyhľadávania a kontroly vojenských jednotiek, aplikovanom výskume v oblasti vojenskej dopravy a prívodu energie a o použití mimozmyslového vnímania pri výcviku vojenských špecialistov“.

Ako vidieť, psychotronickí agenti sú už naozaj medzi nami a to nielen na televíznych obrazovkách pri vysielaní seriálu Akty X…

aktualizácia: 06.02.2015 | počet zobrazení: 1660

počet prístupov od 10.02.2007: 716582
počet prístupov dnes: 42