Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Akty X Dr. Jesenského  [02x12] Aubrey (Aubrey)

[02x12] Aubrey (Aubrey)

X Files – epizóda 02×12

V tejto epizóde Mulder a Scullyová odhaľujú možnosť genetického prenosu vraždiacej osobnosti v opakovaní identickej rituálnej vraždy po päťdesiatich rokoch.

Zápletka tohoto dielu korešponduje s témou behavoriálnej genetiky, náukou skúmajúcou podiel dedičnosti na správaní jedinca. Ide o komplikovanú záležitosť, čo platí už od čias kontroverzných výskumov Paula Kammerera, ktorými sa snažil dokázať hypotézu biológa Lamarcka zo začiatku 19. storočia, že získané charakteristiky správania sa može dediť už nasledujúca generácia. „Ústav experimentálnej biológie“ vo Viedni, kde Kammerer pracoval, dostal prezývku „Ústav čarodejníkov“ a jemu samotnému vyniesli povesť diletanta, čo ho nakoniec priviedlo až k zavŕšeniu vedeckej a životnej dráhy samovraždou.

Zodpovedať otázku v akej miere vplývajú gény na zločinnosť a naopak, nie je teda jednoduchá. Rôzne špecifické prejavy ľudskej aktivity sú podmienené elementárnymi alebo tiež zložitými, komplexnými faktormi. Jednoduché príznaky určujú jednotlivé gény, tak ako je to napríklad u väčšiny dedičných chorôb a ich výskyt u potomstva sa dá vcelku presne predpovedať. Špecifické črty spoločenského správania sa človeka /vrátane zločinnosti/ však patria medzi geneticky najzložitejšie podmienené vlastnosti, určované stovkami rôznych génov, ktoré sa dodnes nepodarilo zmapovať.

Téma „Gény a zločinnosť“ bola jednou z otázok, ktoré položili novinári účastníkom XIV. medzinárodného kongresu o genetike, ktorý sa konal v auguste 1978 v Moskve. Jeden z prítomných vedcov, doktor Viktor Kudriavcev, na túto tému odpovedal: "Nazdávam sa, že úvahy o súvise medzi genetickými zvláštnosťami a zločinnosťou sú založené na nedostatočnom faktickom materiáli. Výskumy, ktoré sa konali v Anglicku, Rakúsku a ďalších štátoch sa týkali nanajvýš 200 ľudí, takže ich, prirodzene, nemôžeme pokladať za reprezentatívne. Preto súvis medzi genetickými zvláštnosťami a zločinnosťou nemôžeme pokladať za dokázaný.

V predstavách laickej verejnosti sa zločin stotožňuje predovšetkým s krádežou a vraždou. Lenže trestný zákonník obsahuje vyše 250 najrozmani­tejších zločinov. Zločinnosť je historicky podmienená, v určitej miere symbolická kategória. Čo sa pokladá za zločinné, teda okruh činov zakázaných zákonom, je v odlišných sociálno – ekonomických podmienkach iný."

To však ešte nie je všetko. Genetická jedinečnosť každého človeka /genotyp/ nie je azda nejaký program, ktorý sa musí realizovať za každú cenu a za každých podmienok. Prejav genetických informácií v živote každého z nás je totiž vždy podmienený vzájomným pôsobením genotypu a prostredia. Konanie človeka teda vo významnej miere určuje i jeho spoločenské prostredie v najširšom význame tohoto slova.

Hoci je človek schopný ovládať svoje emócie a silou vôle držať na uzde mnohé nežiadúce „hlasy predkov“, môže sa v kritickom momente táto bariéra prelomiť a dôjde k cielenému agresívnemu správaniu. Scullyová pripúšťa domnienku, že tento moment predstavovalo tehotenstvo vyšetrovateľky Morrowovej, ktoré sa „stalo katalyzátorom pre jej transformáciu“ podľa genetickej informácie jej predka – zločinca Harry Cokelyho.Je potrebné ešte dodať, že z hľadiska biológie nemožno z komplexu príčin, ktoré podmieňujú zločinnosť, dedičnosť vylúčiť.

aktualizácia: 06.02.2015 | počet zobrazení: 1637

počet prístupov od 10.02.2007: 709159
počet prístupov dnes: 13