Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Akty X Dr. Jesenského  [03x13] Syzygia (Syzygy)

[03x13] Syzygia (Syzygy)

X Files – epizóda 03×13

Mulder a Scullyová vyšetrujú prípad výskytu satanizmu na strednej škole. Zvláštna konštelácia nebeských telies, označovaná ako syzygia, kedy sa Zem, Slnko a niektoré planéty každých 84 rokov ocitnú v jednej priamke, spôsobí zmeny v správaní ľudí a negatívne ovplyvní život v pokojnom mestečku, ktoré sa ocitne v akomsi kozmickom bode G.

Táto zápletka je typickým príkladom kozmobiologickej úvahy akú napríklad zrodilo špecifické a ojedinelé postavenie planét v roku 1982 , ktoré malo výrazne zasiahnúť do života našej planéty. Prognózy o tom, ako sa prejaví postavenie planét v jednej priamke boli publikované v knihe Gribbina a Plagemanna a možno ich zhrnúť nasledovne:

  1. Planéty vytvárajú slapový účinok na Slnku, ktorý sa zosiľuje v dobe, kedy sú zoradené v priamke.
  2. Keď sú slapové účinky najväčšie, vyskytuje sa na Slnku najviac škvŕn a teda aj chromosferických erupcií.
  3. Po erupciách prichádza na Zem najsilnejšie korpuskulárne žiarenie.
  4. Toto žiarenie vyvolá v atmosfére veľké pohyby vzdušných hmôt a v termíne priamkového zoradenia planét dôjde k zvýšenej seizmickej aktivite. Štvrtá téza sa našťastie nepotvrdila, k ovplyvneniu biosféry /človeka nevynímajúc/ však postačia aj prvé tri. Následky variácií slnečnej aktivity na ľudský organizmus sú totiž už dávno dokázané.

Po erupčných aktivitách na Slnku dochádza k rozpútaniu magnetických búrok v magnetosfére Zeme, pri ktorej vznikajú rytmy, frekvenčne podobné rytmom našej nervovej sústavy. V nej sa prenášajú impulzy vďaka precíznym elektrochemickým procesom a preto to u niektorých osôb može vyvolať náhle srdcové kolapsy alebo – ako sme to videli u Muldera a Scullyovej – neprimerané a agresívne chovanie.

V rokoch okolo minima aktivity Slnka bolo zaznamenané zvýšenie dennej frekvencie úmrtia na srdcovo-cievne choroby v dňoch po veľmi silnej erupcii, zatiaľ čo v rokoch maxima vyššia úmrtnosť v dňoch výskytu väčšieho počtu erupcií bez ohľadu na ich mohutnosť. Na druhý den po slnečných erupciách stúpa početnosť samovrážd až na päťnásobok oproti dňom pokojného Slnka, zvyšuje sa aj počet záchvatov u schizofrenikov a vzrastá duševné napätie i agresivita.

Uvažovať o vzťahoch medzi „nebom a zemou“ v rámci vedeckého odboru kozmobiológie je nepochybne lákavé i keď existujú vedci, ktorí varujú pred precenením uvedených faktorov. „Trochu to môže pripomínať Darwinov dôkaz, že bojaschopnosť britského kráľovského námorníctva je priamo úmerná počtu starých panien vo Veľkej Británii“, hovorí jeden z nich. „Dôkaz je založený na známej skutočnosti, že staré panny s obľubou chovajú mačky. Čím je viac starých panien, tým je v Anglicku viac mačiek. Viac mačiek znamená, že je v krajine menej myší a možno očakávať viac krmiva pre dobytok. Ak je viacej krmiva, má hovädzí dobytok kvalitnejšie mäso a možno vychovať viac kusov. Hovädzím sa živia námorníci britského vojnového loďstva, takže vďaka dobrej strave je celá armáda bojaschopnejšia“.

Hoci sa predstava o reťazci príčin a následkov začínajúcom zvláštnou konšteláciou planét vo vesmíre a končiacom prípadom pre Muldera a Scullyovú do istej miery podobá uvedenému dôkazu, nemení to nič na tom, že originálnosťou nápadu „Syzygia“ do seriálu vcelku dobre zapadla.

aktualizácia: 28.01.2017 | počet zobrazení: 1696

počet prístupov od 10.02.2007: 726194
počet prístupov dnes: 107