Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Akty X Dr. Jesenského  [03x17] Nútič (Pusher)

[03x17] Nútič (Pusher)

X Files – epizóda 03×17

Mulder a Scullyová prenasledujú vo virginskom Loundon County Roberta Modella, prezývaného „Kariérista“, ktorý silou sugescie ovláda konanie iných ľudí a využíva ju k zločinom. Policajného dôstojníka prinúti, aby svoje auto viedol proti nákladiaku, agentovi FBI zase navodí prostredníctvom telefónneho hovoru srdcový záchvat a Muldera zatiahne do desivej psychologickej hry.

Sugescia, ktorú Modell využíva sa definuje ako vnútenie určitého názoru, predstavy, či konania osobe, ktorej odpor je utlmený zvláštnou moduláciou hlasu, osobným vplyvom, hudbou, rytmom a podobne. Sugesciu, na ktorú sú zvlášť náchylné ženy a deti niekedy predchádza ľahká hypnóza, počas ktorej možno danej osobe udeliť určitý príkaz, ktorý vykoná až po momente precitnutia /posthypnotická sugescia/.

„Sugescia je mocná sila“, hovorí Mulder. Scullyová mu oponuje a poukazuje na rozdiel medzi televíznou reklamou, či hypnózou a prinútením niekoho vojsť do cesty nákladiaku. Súhlasíme, i keď nie úplne. Medzi vecami, ktoré Scullyová spomínala je síce rozdiel diametrálny, ale nie principiálny. Dokonca ani v prípade spomínanej televízie nie: V Monte Carlo /Monako/ vysielala televízia reláciu o hypnóze, v ktorej boli predvedené ukážky hypnózy. Keď sa relácia skončila, do štúdia zatelefonovala jedna žena a naliehavo žiadala o príchod vystupujúceho hypnotizéra, pretože jej manžel podľahol sugescii prenášanej televíziou a upadol do spánku, z ktorého ho žiadnym spôsobom nedokázala zobudiť.

Zaujímavú príhodu popísal tiež ruský profesor Banščikov, ktorý liečil hypnózou istú ženu. Keď sa pacientkin stav zlepšil, prepustili ju domov. Jedného dňa zašiel profesor do reštaurácie na obed a len čo si sadol, zbadal, ako sa okolo ženy sediacej pri vedľajšom stole zhŕkli ľudia. Dotyčná upadla do zvláštneho stavu, akoby hlboko zaspala. Ku svojmu údivu profesor spoznal bývalú pacientku, ktorá reflexne upadla do hypnotického spánku, ihneď nato ako ho videla…

V súvislosti s touto epizódou si môžeme položiť otázku, či hypnotizér môže prinútiť subjekt, ktorého konanie ovláda svojou vôľou, aby spáchal zločin alebo niekoho priamo zabil. V päťdesiatych rokoch bol prevedený pokus, ktorý dokazuje, že pokiaľ je subjekt správne motivovaný, môže spáchať i zločin. V experimente predviedli pokusným osobám pohár s koncentrovanou kyselinou dusičnou, v ktorej sa rozpustila kovová minca. Potom im bolo v hypnóze prikázané, aby obsah pohára vychrstli asistentovi do tváre /kyselina však v skutočnosti bola už nahradená neškodnou šumiacou tekutinou/. Príkaz sa stretol s ráznym odmietnutím, ale keď bol povel doplnený vysvetlením, že asistent je vrah, ktorý sa práve snaží zabiť dieťa, jedna zo žien sa zdvihla a vyšpľachla obsah pohára do laborantovej tváre.

Hypnóza je novodobý termín pre starobylý výraz „mekhenesis“, čo znamená „stratu zodpovednosti“. Väčšina autorov tvrdí, že hypnotizovaná osoba sa kontroluje a neurobí nič, čo odporuje jej svedomiu. Súčasne považujú za nemožné, aby nás niekto zhypnotizoval proti našej vôli. „Prima“, oponuje tejto téze anglický bádateľ Stuart Gordon. „Je tu však jeden problém – poznáte svoju vlastnú vôľu? Máte ju pod kontrolou? Rozhodujete sám za seba? Alebo nechávate ostatných, aby rozhodovali za vás?“

aktualizácia: 28.01.2017 | počet zobrazení: 1605

počet prístupov od 10.02.2007: 716583
počet prístupov dnes: 43