Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Akty X Dr. Jesenského  [04x05] Pole, na ktorom som umrel

[04x05] Pole, na ktorom som umrel

X Files – epizóda 04×05

Mulder a Scullyová sa zúčastnia útoku komanda FBI na sídlo sekty „Chrám siedmych hviezd“ v Tennessee, vedenej charizmatickým Vernonom Ephesanom. Pri výsluchu sa Mulder zbližuje s dvadsaťpäťročnou Melissou Reedlovou, ktorá nie je pacientom trpiacim na rozštiepenie osobnosti, ale ženou, spomínajúcou si na svoje predošlé bytie.

Viera v sťahovanie duší, ako sa reinkarnácia pôvodne nazývala, je stará viac ako päť tisícročí a predpokladá, že po smrti sa naše „vnútorné ja“ /myseľ, duša, vedomie/ vracia opätovne do kolobehu života v novom tele s úmyslom napraviť predošlé zlé skutky a niesť za ne primerané následky podľa karmického zákona. Melissa si pri hypnotickej seanse spomína na svoj predchádzajúci život, ktorý je prekvapujúcim spôsobom zviazaný s Mulderovým osudom. Z jej výpovede vyplýva, že Muldera videla ako smrteľne raneného vojaka 26. novembra 1863 po jednej z bitiek vojny Severu proti Juhu, ktorá sa odohrala deň predtým asi 20 kilometrov severovýchodne od Chattanoogy. Mulderovo následné uvedenie do hypnózy túto skutočnosť potvrdzuje a prináša zaujímavé prípady karmických väzieb minulosti včítane postrehu, že neprichádzame vždy ako bytosti rovnakého pohlavia. Zatiaľčo on sám je v roku 1863 umierajúcim vojakom Konfederácie Sullivanom Beedlom a Melissa Sarah Karamaughovou z okresu Hamilton, seržant jeho jednotky, ktorý padol pred ním, nie je nikto iný ako jeho súčasná kolegyňa Scullyová. V inom živote, viažúcom sa k spomienke na likvidáciu varšavského geta nacistami v roku 1943 je Mulder poľskou Židovkou, jeho terajšia sestra Samantha synom, Scullyová otcom, ktorého zastrelil na ulici dôstojník gestapa /Muž s cigaretou/ a Melissa manželom, ktorého Nemci odvliekli do koncentračného tábora.

Pokúsme sa nad tým zamyslieť. Čo spôsobuje, že ak stretneme neznámeho človeka, staneme sa ihneď priateľmi, zatiaľčo druhého, sotva mu podáme ruku, opustíme s pocitom antipatie? Reagujeme tak iba na základe vkusu, výzoru, výrazu tváre alebo v nás rezonujú spomienky na minulé životy? Americká psychologička Dr. Helen Wambachová preskúmala možnosť, či jej klienti podrobení regresnej hypnóze poznali ľudí z ich okolia v minulých životoch. 87% respondentov vypovedalo, že zistili v akej osobe poznali v minulom živote ľudí, ktorí sú pre ich osud dôležití, i keď v iných vzťahoch a z iného pohlavia. A výsledok?

„Prichádzame na svet s rovnakými dušami, ale v iných vzťahoch. Žijeme opäť nielen s tými, ktorých milujeme, ale tiež s tými, ktorých nenávidíme a ktorých sa obávame. Až vtedy, keď pociťujeme len súcit a náchylnosť, sme oslobodení od toho, žiť stále a stále s rovnakými dušami, ktoré sú rovnako nútené žiť s nami.“

Uvedený záver doktorky Wambachovej nie je ničím iným, ako potvrdením toho, že ak by sme si na toto všetko naozaj spomenuli, väčšina z nás by k svojím blízkym predniesla jednoduchú a predsa dojímavú vetu, akú povedala Melissa Mulderovi:
„Tvoje oči síce zmenili farbu, ale duša je taká istá.“

aktualizácia: 28.01.2017 | počet zobrazení: 1524

počet prístupov od 10.02.2007: 716582
počet prístupov dnes: 42