Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Dejiny medicíny  Alchymistova prírodná lekáreň

Alchymistova prírodná lekáreň

Alchymistova prírodná lekáreň

Skôr ako sa rozlúčime s postavou veľkého lekára Paracelsa, s ktorým sme sa zoznámili v predošlých častiach nášho seriálu, uveďme si niektoré jeho myšlienky, ktoré i vo veku antibiotík, počítačovej tomografie a klonovania vyznievajú nanajvýš aktuálne. tentoraz siahneme po jeho traktáte „Paragranum“ z roku 1530, diela, ktoré je z jeho spisov najmenej viazané na dobu svojho vzniku a hovorí k nám zrozumiteľnou rečou i v súčasnosti.

Zaujímavou myšlienkou je predovšetkým Paracelsova predstava o umení lekára stať sa filozofom, ktorý sa snaží poznávať divy a taje prírody:

„Kto môže chváliť lekára, ktorý nepozná povahu prírody anevie si s ňou rady, alebo kto mu môže dôverovať ?“, pýta sa. „Lekár predsa nemá byť nikým iným ako znalcom prírody a človek,ktorý vie o jej vlastnostiach, podstate a povahe. Preto musí lekár vychádzať z prírody dokonalým rozumom“.

Filozofiu považuje nemecký lekár za stavebný kameň medicíny,jedinú bránu, ktorá vedie k lekárskej vede a všetky iné prístupy nazýva „tajnými cestičkami pre zlodejov, ktorí svojim chorým spoluobčanom vyťahujú peniaze z mešca za bezcenné lieky“.

Predmetom medicíny je podľa Paracelsa človek, ktorý predstavuje malý svet, ktorý v sebe obsahuje svet veľký: „To čo obsahuje všetky veci potrebné k vedeniu lekára je veľký svet, všetko ostatné nie je nič len podvod. Kto môže poznať malý svet bez veľkého ? Nikto. Keby teda nemal vedomosti o veľkom svete, čím by bol lekár ? Nikto než človek, ktorý nevie s čím sa stretol.“

Významnú úlohu pripisuje prírode: " Príroda je lekár a nie ty. Od prírody sa musíš učiť a nie od seba. Snaž sa, aby si vedel, kde sa nachádzajú jej lekárne". A ďalej: „Príroda dáva svetu lekáreň. Tak ako sú v lekárni hromadené byliny, tak aj v prírode je celý rad prirodzených lekární,keďže sú nimi všetky lúky a pastviny, všetky hory a pahorky. Tieto lekárne zriaďuje a dáva príroda, z ktorej máme naše lekárne plniť. V prírode je celý svet lekárňou, ktorá je zakrytá jedinou strechou.“

V súčasnosti, keď sa vraciame k niektorým tradičným postupom fytoterapie, majú Paracelsove slová nanajvýš aktuálne posolstvo pre moderných lekárov, lekárnikov, ako aj pre iných klientov, ktorým majú prinavrátiť zdravie.

Miloš Jesenský

aktualizácia: 23.01.2017 | počet zobrazení: 1622

počet prístupov od 10.02.2007: 710143
počet prístupov dnes: 212