Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Akty X Dr. Jesenského  [01x14] Lazarus (Lazarus)

[01x14] Lazarus (Lazarus)

X Files – epizóda 01×14

Počas bankovej lúpeže sa dostanú agenti FBI do prestrelky. V nej Dana Scullyová zastrelí lupiča Warrena Dupreho, ktorý predtým zasiahne jej dávneho priateľa a kolegu Jacka Willisa. Lupič na stanici prvej pomoci zomiera, Willis sa zachráni, ale prejavia sa v ňom kriminálne sklony, také charakteristické pre Dupreho. „Na sále zomreli dvaja muži“, hovorí Fox Mulder. „Jeden z nich sa vrátil. Otázka znie: Ktorý?“

Tento diel teda kladie znepokojivú otázku, či sa mohla osobnosť umierajúceho zločinca premiestniť do tela jeho protivníka. Ide teda o akési „preliatie“ vedomia z jednej telesnej schránky do druhej v stave klinickej smrti. Ako vieme, smrť nie je iba jednoduchým „vypnutím sofwaru“, ale podľa učenia o prevteľovaní otvára cestu k mnohým ďalším stavom vedomia a výmene tiel, pričom finalizuje pôsobenie vedomia v predchádzajúcom tele. Zážitky predchádzajúce samotný efekt smrti, zahŕňajú v sebe „mimotelovú skúsenosť“ /OBE, Out-Body-Experience/, teda podivný a tajomný stav oddelenia vedomia od tela.

Tento zvláštny stav vedomia pri predsmrtných zážitkoch je takmer totožný v rôznych prípadoch, ktoré sa odohrali na rozličných miestach. Zahŕňa už spomínaný stav opustenia tela, absenciu pocitu bolesti alebo úzkosti, prestup tmavým tunelom k akémusi svetlu, stretnutie s tajomnou bytosťou /niekedy i mŕtvymi ľumi, ktoré respondent dobre poznal/, možnosť vrátiť sa späť do svojho tela a ďalej bojovať o udržanie fyzického života. Vo všeobcenosti možno povedať, že čím dlhšie osoba v stave klinickej smrti alebo predsmrtných stavoch zotrváva,tým väčšiu časť zmienej sekvencie zážitkov prekonáva. Je pritom pozoruhodné, že „oddelenie od tela " a "prechod tunelom“ nie je javom, ktorý by bol priamo závislý od intenzity práve poskytnej lekárskej starostlivosti.

Výsledky štatistického prieskumu, ktoré uskutočnil Gallupov ústav preukázal, že s fenoménom predsmrtných zážitkov sa vo svojom živote strelo asi osem miliónov Američanov /teda každý tridsiaty občan USA/. Na svete bolo zaznamenaných asi desaťtisíc svediectiev ľudí popisujúcich tento zvláštny stav. 90% z nich sa po tomto zážitku zbaví svojho strachu zo smrti, získa pozitívnejší životný postoj a zmenený prístup k nazeraniu na našu každodennú realitu, pričom 75% sa ich preberie s neochvejnou vierou v posmrtný život. „Prestup tunelom“ a „Svetlo“ sa objavil v 33% skúmaných prípadov, postavy a rýchle premietnutie „filmu života“ asi v 20%. Väčšina predsmrtných zážitkov sa odohrala pri pacientoch v chirurgických sálach /20%/, pri vážnom ochorení /45%/ alebo pri cestných haváriách /15%/.

K výmene Dupreho vedomia za Willisovo by mohlo dôjsť teoreticky na základe rozdielnosti štádií v procese priblíženia sa k samotnému aktu smrti počas predsmrtných fenoménov /NDE, Near-Death-Experience/:Wi­llisovo vedomie prekročí medzný bod, za ktorým je už proces umierania nezvratný a nezadržateľne prechádza finálnymi štádiami umierania. Zatiaľ čo jeho duša plávala do inej reality bez zväzkov s hmotným svetom, Dupreho vedomie sa vznášalo mimo jeho vlastného tela. V momente, keď Willisovo vedomie „odišlo“ do nenávratna, Dupreho využilo situáciu a vrátilo sa do tela agenta, ktorého srdce aktivovali lekári prostredníctvom elektrošokov.

aktualizácia: 06.02.2015 | počet zobrazení: 1458

počet prístupov od 10.02.2007: 710123
počet prístupov dnes: 192