Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Dejiny medicíny  Medicína a mágia

Medicína a mágia

Medicína a mágia

Základným zdrojom poznatkov, ktoré určovali liečebné metódy na stredovekom Slovensku, boli dávne skúsenosti ľudu, teda zhruba to, čo dnes poznáme pod moderným názvom alternatívna medicína. Podľa potreby sa využívali zručnosti osôb, tešiacich sa chýru čarodejných liečiteľov, predovšetkým žien, ktoré boli nositeľkami tradície.

Terapia alebo prevencia bola zabezpečovaná bylinkami alebo časťami živočíšnych tiel, ale bolo by omylom redukovať liečiteľstvo výlučne na rekonštrukciu tradičných postupov a receptúr. Lieky vyžadovali často veľmi komplikované a rozporuplné použitie, kedy napríklad niektorá rastlina účinkovala rozličným spôsobom v závislosti od postavenia zverokruhu. Mnoho liečiteľov a stredovekých lekárov zohľadňovalo pri liečbe chorého astrologickú situáciu na oblohe a symbolizmus. Takisto dodržiavali pri príprave svojich liekov určité rituálne obmedzenia: osoba, ktoré zbierala bylinky torobila v tajnosti, mala sa predtým vyvarovať sexuálneho styku a jej odev musel byť prostý všetkých kovových doplnkov.

Za zvlášť účinný spôsob liečenia bolo považované zariekavanie, o ktorom sme sa už rozkazoval horúčke,bolesti, či abscesu, aby sa stratili – alebo bolo jeho zaklínanie namierené voči silám, ktoré stav pacienta podľa vtedajšej viery spôsobili (škriatok, trpaslík, démon,čarodejnica). V tomto prípade hovoríme skôr o exorcizme, kedy sa chorobe alebo jej pôvodcovi prikazovalo opustiť telo chorého človeka.

Kúzla sa v minulosti bežne kombinovali s podaním farmakologicky účinných liekov alebo ich použitie priamourčovali – k vyliečeniu uhryznutia besným zvieraťom doporučoval liečebný manuál zo 14.storočia požiť kôrku z chleba, na ktorúsa mali napísať tieto slová „+ bestera + bestie + nay + brigonay + dictera + sagragan + es + domina + fiat + fiat + fiat“. Jako podotýka bádateľ Richard Kieckhefer, profesor na Nortwester University v USA, patrí k irónii osudu „že čím iracionálnejšiesa tieto formule javia modernému človeku, tým racionálnejšie sa javili ľuďom v stredoveku: odriekať radu nezrozumiteľných slov pripadalo celkom zmysluplné (i keď nedovolené), boli to naozajstné mená démonov.“

Mnohokrát sa zariekavač priamo odvolával na biblické texty Svätého písma. Ak bolo cieľom kúzla prudké krvácanie, upomínal liečiteľ pri lôžku pacienta na Krista zdržujúceho sa v Jordáne, teda v rieke, ktorej tok bol kvôli Izraelitom zázračne zastavený (Jozue 3:7–17). Zariekavanie proti jedu sa zase dovolávalo daru Jána Krstiteľa, ktorý podľa kresťanskej tradície zázračným spôsobom unikol otráveniu.zmienili v predchádzajú­cichčastiach. Zariekavač sa obracal buď priamo k chorobe – napr.

Miloš Jesenský

aktualizácia: 23.01.2017 | počet zobrazení: 1630

počet prístupov od 10.02.2007: 717236
počet prístupov dnes: 129