Rozhovory

[ späť ]
Rozhovory  Čo je pravdivé na Aktoch X?

Čo je pravdivé na Aktoch X?

"Čo je pravdivé na Aktoch X?

S Dr. Milošom Jesenským o jeho práve vychádzajúcej knihe „Reálne príbehy X“

Vydavateľstvo CASSOVIA PRESS a.s. vydáva ďalšiu, v poradí štvrtú knihu Dr. Miloša Jesenského pod názvom „Reálne príbehy X“. Inšpiračným podnetom k ich vzniku bol seriál Akty X, ktorý si získal obrovskú popularitu divákov na celom svete. Čitatelia Košického Večera poznajú komentáre M. Jesenského k tomuto seriálu v pravidelnej rubrike novín. v novej podobe, obohatené o ďalšie informácie si ich budú môcť prečítať práve v spomínanej knihe „Reálne príbehy X“. s Dr. Milošom Jesenským sme sa pozhovárali o knihe i seriáli.

Začneme vaším inšpiračným zdrojom knihy, teda seriálom. Nie je úspech Aktov X daný tým, že sa niečo odtabuizováva?

Je to aj tým, ale bolo by zjednodušené myslieť si, že len v tom je ich tajomstvo úspechu. Seriál si získal veľkú obľubu na i Západe, kde mnoho rokov predtým vychádzali knihy a boli nakrútené filmy na túto tému a predsa úspech Aktov X je oveľa výraznejší. Možno ho ani samotní tvorcovia až taký nečakali. u nás je situácia špecifická, pretože literatúra a diela tohto druhu absentovali a Akty x sú v podstate jeden z prvých zaujímavých projektov, ktoré sa u nás objavili. Myslím si, že obľuba seriálu je daná tým, že problematika paranormálnych javov je zaradená do určitého dejového rámca. Mnohé knihy sú nepochybne zaujímavé, ale bežnému čitateľovi neposkytujú napríklad vzrušujúcu zápletku ako tento film. Odvysielaný bol seriál Artura Clarka a nedosiahol takú popularitu, i keď z pohľadu paranormálnych javov bol určite fundovanejší ako Akty. tie si však nenárokovali informovať o nejakých fenoménoch, alebo ich vysvetľovať. Podľa môjho názoru sa stali populárnymi preto, lebo je to dielo postavené na určitej fabule ktorá má diváka zaujať, priniesť mu príjemné zimoriavky a na to sa využívajú ako rekvizity paranormálne javy. Nezanedbateľný je fenomén konšpirácie. Seriál ľudom akoby otvoril oči, že nemáme dôverovať všetkým vyhláseniam z najvyšších miest. Poznáme to z vlastnej skúsenosti. Možno žijeme v dobe, keď si sami začíname uvedomovať takýto proces, alebo paralely na iné oblasti spoločenského života. Teda seriál akoby dával vstupenku do sveta nedôvery k oficiálnym prehláseniam, či už politickým, vedeckým alebo iným. Podľa mňa Akty poukazujú na to, ako sa dá manipulovať s médiami, s mienkou verejnosti a naopak, ako sa trestajú a formujú ľudia vybočujúci z rámca, ktorí sú zvedaví a jednoducho si položia otázku prečo je to tak.

Ako by ste hodnotili výber paranormálnych javov?

Myslím si, že výber scenáristi určovali podľa vlastného záujmu. V prvých dvoch cykloch bola obrovská paleta paranormálnych javov. Ak majú radi diváci zápletku, v ktorej figurujú mimozemšťania, dostali ju rovnako ako tí, ktorých viac zaujímalo krimi, a tak okultné vedy zasadili do tojto rámca. V globáli tento seriál pozornosť divákov nesklamal.

Bolo na Aktoch X pre vás niečo prekvapivé?

Zaujalo ma zdanie hodnovernosti. To znamená postavenie deja i postavy vyslovene dokumentaristicky. Myslím, že tento postup je veľmi atraktívny. ďalším momentom, ktorý ma prekvapil a čo nespočíva v podstate seriálu, bolo podnietenie nebývalého záujmu o problematiku paranormálnych javov. Oslovili ma aj ľudia, ktorí sa dovtedy absolútne o tieto veci nezaujímali. To ma aj primälo napísať články pre váš denník. Nebolo totiž v mojich silách každému odpovedať a vyjadrovať sa. Bola to prvá mohutná inšpirácia. druhým momentom, ktorý ma zaskočil, bol prvok konšpirácie. Povedal som si, že predsa nie je možné, aby sa veci takto prekrucovali a ututlávali. Začal som načrtnutý problém stopovať v literatúre i v autentických dokumentoch. Zistil som, že aj z tohto pohľadu je seriál celkom reálny. Politika dezinformácie skutočne existuje a u paranormálnych javov zvlášť.

Akú súčasť paranormálne javy v živote človeka predstavujú, alebo prečo diváci radi pozerajú tento seriál?

Preto, že sa potrebujú presvedčiť, že svet je romantické, niekedy až dobrodružné miesto, že teda nie sme skutočne v nejakom spoločenskom inkubátore, kde máme každý presne vymedzené miesto, ale že je tu nejaký prvok, ktorý vstupuje do našich vzťahov náhodou, ktorá nás môže odviať kamkoľvek. Je to aj tým, že ľudia sa radi presvedčia, že doba strašidelných príbehov nevymizla.

Hovorili ste, že po uverejnení komentárov k Aktom x vás oslovilo množstvo ľudí…

Mnohí reagovali asi tak, že keby sa náhodou našlo mimozemské embryo, alebo sa im stalo to, čo Mulderovi, uverili by. Na druhej strane, keď sa každý zamyslí nad udalosťami vo svojom živote, nájde mikroparanormálnych javov naozaj veľa. Tie veci existujú, len sa treba pozerať otvorenými očami. Myslím si, že aj v tomto môžu Akty x bezprostredne zasiahnúť do nášho života. Pre mnohých boli Akty aj inšpirujúce. Zaujal ich problém a snažili sa viac o ňom zistiť. Veľa ľudí ma vyhľadalo napríklad aj preto, že keď ten svoj príbeh vyrozprávali najbližším, stretli sa len s nepochopením. Na dlhé roky sa preto spolu so zážitkom uzatvorili do seba a vlastne keď ho vyrozprávali, uľavilo sa im, čo je svojím spôsobom psychologická pomoc. Už pri prvom rozhovore sa snažím zaujať stanovisko a poinformujem ich o podobných prípadoch, eventuálne im dám kontakty na konkrétnych ľudí. pochopia, že nie sú osamelí.

Nestalo sa vám, že reagovali bezprostredne na váš komentár?

Spomínam si na pani, ktorá veľmi málo číta dennú tlač. Zhodou okolností (alebo to nebola zhoda?) si kúpila Košický Večer, kde som písal o vnucovaní vôle niekomu inému do tej miery, že človek začne konať v rozpore s vlastným úsudkom. Táto pani zažila niečo podobné.

Aký prístup ste zvolili pri písaní knihy?

Je to komentár k jednotlivým častiam. Dej spomínam iba minimálne. Vychádzam z faktu, že čitateľ seriál pozná. Ja som sa zameral na javy, ktoré majú reálne jadro, alebo existuje analógia v istej reálnej skutočnosti.

Katarína Bednářová (Košický Večer, roč. IX/30), č. 50, 13.3. 1998, str. 5 (krátené)

aktualizácia: 10.01.2017 | počet zobrazení: 2117

počet prístupov od 10.02.2007: 716589
počet prístupov dnes: 49