Rozhovory

[ späť ]
Rozhovory  Mimozemšťania existujú?

Mimozemšťania existujú?

Mimozemšťania existujú?

Aj cirkev pripúšťa existenciu UFO a návštevníkov z kozmu.

Zahraničné tlačové agentúry priniesli prekvapivú informáciu, že otec Corrado Balducci z vatikánskej kongregácie pre evanjelizáciu národov vydal knihu o únosoch ľudí návštevníkmi z iných planét. Podľa jeho názoru je nesprávne považovať správy o stretnutiach s vesmírnymi bytosťami za nedôveryhodné. „Rozumné je veriť a tvrdiť, že mimozemšťania existujú. Ich existenciu už nemožno popierať, pretože sa o nich a o lietajúcich tanieroch nahromadilo priveľa dôkazov“, píše otec Balducci vo svojej knihe. Práve v našom meste sa pravidelne konajú stredoeurópske kongresy o UFO s medzinárodnou účasťou. v poradí už siedmy sa uskutoční posledný novembrový víkend. Jeho témou bude „UFO, armáda a astronauti“. Oslovili sme preto jeho hlavného organizátora, známeho popularizátora UFO a paranormálnych javov, spisovateľa a publicistu Dr. Miloša Jesenského.

Pán doktor, ako a kedy vznikla myšlienka pravidelne usporadúvať tieto stretnutia?

S myšlienkou zorganizovať kongres prišli poľskí kolegovia ešte v 89. roku. Usilovali sa ho najskôr pripraviť v Krakove, neskôr v Charkove. Bohužiaľ, neuskutočnili sa. v deväťdesiatom druhom sme napokon pripravili kongres u nás, odvtedy sa pravidelne v Košiciach aj koná a pevne verím, že sa bude aj v nasledujúcich rokoch.

Hodnotiac vysokú úroveň uplynulých ročníkov, iste potrebujete veľa síl a námahy na prípravu takýchto podujatí. Znamená to, že veríte na UFO?

Ťažko povedať, či je to otázka viery. Myslím si, že ide skôr o prístup k informáciám. To znamená, že keď si vytvorím vlastný názor na základe informácií, ktoré považujem za seriózne, korektné, ktoré mi povedia dôveryhodní svedkovia, alebo čerpám zo serióznej literatúry, prikláňam sa k názoru, že problematika UFO existuje a myslím si, že nikto nestratí čas, keď sa ňou bude zaoberať. Nazdávam sa, že je to inšpirujúce a má to pozitívny vplyv aj na vedecké bádanie.

Z pohľadu pravdepodobnosti by mohli existovať iné civilizácie, alebo je otázkou len to, čo si my pozemšťania pod pojmom iná civilizácia predstavujeme?

V súvislosti s pravdepodobnosťou si veľa ľudí myslí, že aj vznik života na Zemi je vysoko nepravdepodobný, teda podľa týchto teórií by sme na Zemi ani nemali žiť. Zdá sa, že pravdepodobnosť existencie aj iných foriem života vo vesmíre je vysoká, alebo že výskyt života vo vesmíre sa neriadi tými zákonmi, ktoré momentálne my poznáme.

Väčšina informácii o stretnutí s mimozemšťanmi sa odohrala inde, poväčšinou v západných krajinách. Možno je to iba otázka publicity…

Je to otázka slobody, s akou boli informácie na západe pertraktované. Vieme, že tamojšia tlač mohla slobodne publikovať správy na spomínanú tému, a tak i tam žijúci bádatelia majú pred nami pomerne veľký časový predstih. Zdanlivá absencia pozorovaní na Slovensku je teda daná tým, že dlhé roky ľudia nemohli oficiálne skúmať UFO problematiku a ani získané poznatky zverejňovať. Mnoho ľudí potom získalo mylný názor, že pozorovania u nás sú veľmi zriedkavé.

Veľmi populárny spisovateľ a vedec A.C. Clarke je k existencii mimozemšťanov veľmi skeptický. Tvrdí, že ak by Zem naozaj navštívili, žiadna inštitúcia by informáciu nemohla utajiť a v priebehu 24 hodín by to vedeli všetci obyvatelia našej planéty.

Je to jeho názor, ktorý mu nikto neberie. Pravda je však taká, že mnoho vecí sa utajuje a aj veľmi malicherných, takže som pevne presvedčený, že ak sa dosiahli v súvislosti s UFO nejaké výsledky, sú utajované. Okre iného už len preto, že výskum financuje určitá inštitúcia alebo okruh ľudí, ktorí si dočasne alebo trvalo poznatky privlastnia.

Zrejme s tým úzko súvisí výskum špičkových technológií…

Áno a je to aj otázka takzvaných bočných efektov výskumu. Hľadanie mimozemských civilizácií prináša pokrok napríklad v elektronike, astronautike, výpočtovej technike a mnohých ďalších odvetviach.

Vo väčšine filmov sú mimozemšťania postavení do role útočníkov. Prečo?

Pravdepodobne je to interpretácia jedného zo vzorov ľudského myslenia. Teda, že keď niekto niekam prichádza, chce kolonizovať. z dejín je totiž dobre známy fakt, že ak prenikla nejaká rasa na nové územie, bolo to takmer vždy s cieľom podmaniť si domáce obyvateľstvo. Je veľmi pravdepodobné, že vzory správania sa, ktoré prisudzujeme mimozemšťanom, vychádzajú z našej vlastnej psychiky.

Považujete vy nejakú indíciu, ktorá sa v poslednom čase objavila, za senzačnú?

Senzáciu spôsobilo objavenie možných stôp života na Marse. Pre mňa je osobným sklamaním, že nadšenie z tohto objavu v médiách rýchlo vyprchalo a dnes by sa naozaj žiadalo sledovať osudy, ktorými prechádza tento nález.

V úvode sme spomínali knihu, ktorú vydáva vysokopostavený duchovný. Ako podľa vás vníma cirkev túto problematiku?

Vatikánsky astronóm Dr. Christopher Cornally v januári 1997 na výročnom kongrese Americkej spoločnosti pre pokrok vedy, keď bola reč o zásadných a rozmanitých aspektoch, ktoré pred ľudstvo stavia eventuálne objavenie možných stôp života na Marse povedal, že objavenie mimozemského života nezmení predstavu o Bohu a dodal: „Bola by to jedine rozšírená myšlienka antropologizácie Boha, vedúca k predstave, že Boh je väčší a mocnejší ako sme si dokázali pripustiť. Objavili by sme cirkev, ktorá ďaleko presahuje hranice Zeme a doslovné vysvetľovanie Biblie a ďalších spisov. o reálnosti existencie iných foriem života vo vesmíre sa vyjadril aj známy taliansky duchovný páter Pio, kňaz udivujúci schopnosťami tela a mysle. Na poznámku, či na iných planétach existujú iné Bohom stvorené bytosti, odpovedal: "Iste…vari by ste chceli, aby ich nebolo, aby sa všemohúcnosť Božia ohraničila výlučne na planétu Zem? a či by ste chceli, aby nejestvovali iné bytosti milujúce Boha?… Pán neobmedzil celkom určite svoju milosť na našu malú planétu. Na iných sa nachádzajú bytosti, ktoré nezhrešili tak ako my.“ Takže sa zdá, že mimozemšťania nie sú pre cirkev problémom."

Katarína Bednářová (Košický Večer, roč. IX (30), č. 194, 9. 10. 1998)

aktualizácia: 13.01.2017 | počet zobrazení: 2491

počet prístupov od 10.02.2007: 709159
počet prístupov dnes: 13