Knihy

[ späť ]
Knihy  Alchýmia magistra Frederika od Železných vrát

Alchýmia magistra Frederika od Železných vrát

Alchýmia magistra Frederika od Železných vrát

Autori: Miloš Jesenský, Martin Homza, Pavol Žigo
Vydal: Univerzita Komenského, Bratislava, 2020, 142 s. + 21 obr.

 

Objednanie knihy:

Knihy si môžete objednať na slovacika.

 

Anotácia knihy

Je celkom príznačné, že do prvej päťky edície Monumenta Linguæ Slovacæ bolo zaradené aj nové komentované vydanie Alchydemie Magistra Frederika. Okrem iných otázok totiž znovu otvára aj tú, ako mapovať genézu slovenskej vedeckej terminológie. Jednoduchá odpoveď na ňu je hneď naporúdzi – treba archívnym výskumom nazhromaždiť čo najviac dát a podrobiť ich prísnej analýze a systematizácii. Niekto by si vedel predstaviť pri dnešných technických možnostiach aj vytáranie interaktívnych báz v online prostredí prostredníctvom čoraz populárnejších digital humanities. Možno by sa na takéto ciele už aj našli kompetentní ľudia, ale bohužiaľ na takýto projekt nateraz chýbajú najmä prostriedky.
Neodmysliteľným znakom edície Monumenta Linguæ Slovacæ je interdiscipli­narita. Preto boli aj do tohto zväzku zaradené popri sebe články dvoch školených historikov – Martina Homzu a Miloša Jesenského, archeológa – Petra Šimčíka, historického geografa – Pavla Hrončeka a jazykovedca – Pavla Žigu. Takýto prístup totiž umožňuje nasvietiť historický prameň z mnohých uhlov a vyťažiť z neho toľko informácii, koľko sa len dá pri súčasnom stave vedenia.
Z tohto dôvodu sa tiež vôbec po prvý raz stal súčasťou textu aj rozsiahlejší obrazový materiál. Na záver diela totiž jeho editori pripojili mimoriadne pekne iluminácie z ilustrovaného prepisu diela poľského alchymistu Michaela Sendivoja (Sędziwoj/ Sendivogius) zo Skorska († 1636) Vertrauliche Brieffe des Cosmopolitae mit denen vergoldeten Spruchen (Dôverné listy Kozmopolitu s pozlátenými prísloviami). Kvôli lepšiemu porozumeniu sú jednotlivé obrázky opatrené odbornými opismi od Miloša Jesenského. Aj to hádam autorskému kolektívu Monumenta Linguæ Slovacæ pomohlo dosiahnuť ďalší krôčik vpred k cieľu, čo najviac sprístupniť slovenskému čitateľovi jeho kultúrne dedičstvo uchované v slovenčine predspisovného obdobia.

 

aktualizácia: 15.04.2021 | počet zobrazení: 783

počet prístupov od 10.02.2007: 720546
počet prístupov dnes: 70