Knihy

[ späť ]
Knihy  Alchýmia v Čaplovičovej knižnici

Alchýmia v Čaplovičovej knižnici

Alchymia v Caplovicovej kniznici

Autori: Miloš Jesenský
Vydal: Magma pre Kysucké múzeum a Oravské múzeum, Čadca, 207 s

 

Objednanie knihy:

Knihy si môžete objednať na „oravske muzeum“:[https://eshop.oravskemuzeum.sk/…ej-kniznici/.

 

Anotácia knihy

Alchýmia je dnes považovaná za protovedeckú a filozofickú disciplínu, ktorá kombinuje prvky chémie, fyziky, medicíny, astrológie, sémiotiky, mystiky a umenia., Z tohto dôvodu je zaujímavá predovšetkým pre historikov vedy, či už z pohľadu formovania modernej chémie, farmácie, metalurgie a ďalších príbuzných odborov alebo z hľadiska štúdia symboliky a psychoanalýzy. Aj keď sa v súčasnosti už alchýmia ako historický fenomén etablovala na predmet záujmu bádateľov v podobe interdisciplinárnej témy stojacej v prieniku prírodných a spoločenských vied, na Slovensku – na rozdiel od susedných krajín ako je Česko alebo Poľsko – ide napriek pokusom o syntézu skôr o ojedinelé a zatiaľ málo koordinované úsilie.

Snaha o zlepšenie tohto stavu a prirodzená, bádateľská zvedavosť ešte pred rokom 2000 priviedla Miloša Jesenského aj do Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne, ktorá je jedným z odborných oddelení Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava. Monografia História alchýmie na Slovensku,, ktorou sa zásluhou vydavateľstva Balneotherma dostala do knižnej podoby jeho pôvodná dizertačná práca týkajúca sa dejín alchýmie na území niekdajšieho horného Uhorska predstavovala prehľadnú štúdiu – a tá okrem iného poukázala aj na neoceniteľný význam fondu alchymistickej a staršej chemickej literatúry deponovanej v Čaplovičovej knižnici, v ktorej mal možnosť ďalej študovať.

 

aktualizácia: 15.04.2021 | počet zobrazení: 1049

počet prístupov od 10.02.2007: 716574
počet prístupov dnes: 34