Knihy

[ späť ]
Knihy  Archeológia na Kysuciach

Archeológia na Kysuciach

kniha – Archeológia na Kysuciach

Publikácia Archeológia na Kysuciach vznikla perom archeologičky Kysuckého múzea Mgr. Danky Majerčíkovej a riaditeľa múzea Dr. Miloša Jesenského. „Kniha po prvýkrát prehľadne a na jednom mieste sumarizuje archeologické nálezy z regiónu Kysúc a populárnou formou podáva obraz o vývoji danej oblasti od prvých stôp dávnovekých ľudí až po obdobie novoveku. Rozprávanie ilustrujú početné fotografie archeologických nálezov“, priblížila obsah novej publikácie Danka Majerčíková.

Autor: Miloš Jesenský
Vydal: Miloš Jesenský 06/2010, 242 strán

Objednať knihu si môžte na www.magma.sk

Anotácia knihy

Vznikla jedinečná kniha, ktorá čitateľovi prezradí históriu Kysúc, prostredníctvom autentických fotografií si dokáže predstaviť skutočné historické poklady, spozná príbehy archeológov. I keď sa o archeológií hovorí ako o vede o črepinách, v skutočnosti je jej úlohou dokumentovať a objasňovať pôvod a vývoj ľudskej kultúry, skúmať špecifické kultové, sociálne vzťahy a javy, objasňovať ľudské správanie a interakciu človeka s prostredím, v ktorom žil.

Predhovor Pavla Dvořáka

Chcem tejto knihe popriať šťastnú cestu; je to dobrá a zaujímavá kniha. Dobrá a zaujímavá z viacerých dôvodov.

Predovšetkým preto, že rozpráva o histórii zaujímavého regiónu. Regiónu bez administratívnych hraníc, ktorý leží na území troch okresov a na hraniciach troch štátov, Slovenska, Česka a Poľska. Nebolo by treba takú vec spomínať, keby nešlo o históriu, lebo tú do značnej miery formovali práve spojenia, cesty, ktoré viedli údolím rieky Kysuce a jej prítokov od praveku až do dneška. Ide navyše o starú históriu, o ktorej sa ešte nedávno tvrdilo, že ju Kysuce vôbec nemajú – ale to sa napokon tvrdievalo o Slovensku ako celku.

Tá kniha je dobrá a zaujímavá aj preto, že je celistvá, ponúka ucelený prehľad čo do času i zemepisu. Možno s ňou pracovať ako s encyklopédiou, ale možno ju aj čítať, chvíľami naozaj ako detektívku, ku ktorej sa autori v úvode prihlásili.

A to je ďalší dôvod, prečo tejto knihe želám šťastnú cestu. Je výborne napísaná v šťastnom autorskom spojení archeologičky a múzejníka (je riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci). Archeologička Danka Majerčíková sa venuje stredoveku, zaujíma sa predovšetkým o hrady, ale aj o staré archeologické kultúry, lužickú a púchovskú, bez ktorých si dejiny Kysúc nemožno predstaviť – osídľovali kysucké vrchy už v praveku a staroveku. Múzejník (a historik) Miloš Jesenský je aj spisovateľ, autor viacerých kníh literatúry faktu. Vytvorili šťastné spojenie o to väčšmi, že obaja autori sú takmer rovesníci, mladí ľudia na konci tridsiatky, vo veku, v ktorom mladistvý zápal formujú nazbierané životné skúsenosti.

Nedá mi nespomenúť ešte jednu vec, pre ktorú túto knihu považujem za dobrú a zaujímavú. Je prvá svojho druhu a predsa sa tak netvári. Naopak, s úctou sa vracia dozadu k archeológom a historikom, ktorí Kysuce začali skúmať už vari pred sto rokmi a kniha ich dielo s vďakou pripomína. V tomto prístupe je ďalšia silná stránka knihy, cez ľudí sa dostáva k príbehom a k príbehu sa hlási už v titule. A robí to oprávnene, sama je príbehom, príbehom o dejinách, o miestach, kde sa odohrávali, o ľuďoch, ktorí ich hľadali, o láske, s ktorou ju prijímali.

Pavel Dvořák

aktualizácia: 15.08.2017 | počet zobrazení: 1398

počet prístupov od 10.02.2007: 515297
počet prístupov dnes: 120