Knihy

[ späť ]
Knihy  Najväčšie záhady a mystériá Slovenska

Najväčšie záhady a mystériá Slovenska

Najväčšie záhady a mystériá Slovenska

Autori: Miloš Jesenský, Ján Lacika, Tünde Lengyelová, Luboš Machaj
Vydal: IKAR, Bratislava 2017, 296 strán

 

Objednanie knihy:

Knihy si môžete objednať na martinus.sk, prípadne pantarhei.sk alebo na bux.sk

 

Anotácia knihy

Ľudí na celom svete odnepamäti vzrušovali podivuhodné prírodné úkazy či udalosti, ktoré si nedokázali vysvetliť. Vzbudzovali v nich zvedavosť i strach a často im pripisovali nadprirodzený pôvod a vlastnosti. Niektoré z nich pokrok vedy dokázal objasniť, mnohé však stále zostávajú zahalené tajomstvom. Neobjasnené záhady rôzneho druhu neobišli ani našu krajinu. Na území Slovenska sa našlo množstvo tajomných nálezov, staré kroniky vydávajú svedectvá o zjaveniach, nevysvetliteľných javoch a tajuplných postavách našej histórie. Koľko pravdy je na legendách, ktorými sú opradené viaceré lokality na Slovensku? Odkiaľ sa vzali odtlačky ľudských chodidiel staré milióny rokov, tajomné skalné nápisy či záhadné kruhy v obilí? Kde je miesto posledného odpočinku svätého Metoda či legendárneho hunského kráľa Atilu? Vydajte sa s nami po stopách týchto starých i novších záhad a možno práve vám sa podarí odhaliť ich tajomstvo…

 

O knihe napísali:

Na pulty kníhkupectiev sa práve dostala kniha „Najväčšie záhady a mystériá Slovenska“, ktorá je novinkou vydavateľstva Ikar. Mal som to potešenie pracovať na nej ako spoluautor spoločne s Jánom Lacikom, Tünde Lengyelovou a Lubošom Machajom. Pre túto exkluzívnu, bohato ilustrovanú publikáciu o vybraných záhadách a fenoménoch medzi Tatrami a Dunajom som pripravil kapitoly: „Legenda o okrídlenom mníchovi“ (Túžba frátra Cypriána lietať zomrela s ním v samote kláštornej cely), „Android baróna Kempelena“ (Geniálny vynálezca z Bratislavy sa usiloval zostrojiť stroj, ktorý by nielen myslel), „Prežil ako Robinson“ (Osud Karola Jettinga je ako vystrihnutý zo slávneho románu Daniela Defoa), „Tajomný hrad v Karpatoch“ (Boli Jules Verne a Abraham Stoker na Slovensku?), „Magická moc pokladov“ (Skutočné i legendárne poklady sú dodnes obklopené magickou aurou tajomstiev), „Zobudia sa nesmrteľní?“ (Mýty, ktoré kolujú o sitnianskych rytieroch, sú príliš živé na to, aby mohli byť iba výmyslom), „Upíri pod Tatrami“ (Obava z návratu mŕtvych a viera v existenciu upírov bola v nás hlboko zakorenená), „Neviditeľní návštevníci“ (Parapsychológia sa už viac ako storočie zaoberá fenoménom poltergeistu, ktorý neobišiel ani Slovensko), „Pod ochranou magického zázračného plášťa“ (Mariánske zjavenia na Slovensku vzbudzujú úctu veriacich i zvedavosť vedcov) a „Plačúce madony“ (Podivuhodné sochy a obrazy v Marianke, Šaštíne, Dunajskej Lužnej, Nižnej Šebastovej a v Novej Bani sú prísľubom nebeského mystéria).

Miloš Jesenský

 

Recenzia knihy:

Za oponou tajomstva

Ťažko by ktokoľvek z nás vedel vysvetliť taký po¬merne frekventovaný jav, akým je neutíchajúci záujem ľudí odnepamäti skúmať veci nevídané, zvláštne či ta¬jomné. Aj napriek tomu, že pohľad do kalendára kaž¬dého presvedčí, že žijeme v 21. storočí, a nie v stredo¬veku, asi nás budú navždy zaujímať zvláštne udalosti či nevysvetliteľné prírodné úkazy, pred ktorými stojíme v nemom úžase. Práve ony tak v minulosti, ako i dnes dráždia našu zvedavosť, ale aj vyvolávajú strach. Naj¬skôr preto, že sa odohrávajú v čase, keď lietame do ves¬míru priam ako na výlet, pritom na všetko, na čo ne¬nachádzame odpoveď, si zjavne ešte pekne dlho bude¬me musieť počkať.

Inšpirujúce a pozoruhodné zároveň, aspoň kým ide o túto sféru nášho života, je, že mnohé z toho tajomné¬ho sa odohráva, prípadne sídli tu u nás. na Slovensku. Svedčia o tom viaceré interesantné nálezy, zápisy v sta¬rých kronikách, ktoré ponú¬kajú svedectvo o nevysvet¬li­teľných javoch či tajomných postavách a ktoré svoj¬ho času v našich malých de¬jinách zohrávali významnú úlohu. Rovnako provokujú¬ce sú niektoré legendy, ktoré majú ukotvenie v mnohých našich lokalitách a priam si žiadajú, aby ich odborníci podrobili serióznemu vý¬skumu, a tak pomohli ob¬jasniť pravdu. Pritom priaznivý vietor do tejto ešte vždy málo či vôbec neprebádanej sféry vnáša pub¬licistický záujem autorov o tieto témy. ako to napokon potvrdzuje aj pohľad na knižnú ponuku, orientova¬nú na neobjavené záhady. Svedčí o tom aj mimoriad¬ne zaujímavá kniha Najväčšie záhady a mystéria Slo¬venska, ktorá sa k čitateľom dostala na záver roka 2017.

Miloš Jesenský, Ján Lacika, Tünde Lengyelová a Ľuboš Machaj ako renomovaní autori, ktorí sa dlho¬dobo venujú skúmaniu tejto problematiky, v tridsiatich dvoch krátkych kapitolách predstavujú prípad mnícha, pátra Cypriána, známeho pokusmi o lietanie, osud bra¬tislavského Robinsona Karola Jettinga, ale aj históriu alchymistov na Slovensku, práve tak ako úvahu o pô¬sobení templárov u nás. Pritom neobchádzajú ani pát¬ranie po hrobe grófky Alžbety Bátoriovej, prípad slo¬venských bosoriek, upírov pod Tatrami… Takisto pre¬zentujú svoj pohľad na večne pretriasanú otázku, kde už približne šestnásť storočí odpočíva legendami opradený hunský kráľ Atila. Pozornosť dychtivého čitateľa istotne upútajú aj ďalšie zaujímavé javy a udalosti, kto¬ré sa pred časom na našom území odohrali.

Autori prínosnej publikácie sa nestavajú do pozície jediných hlásateľov pravdy o opisovaných javoch. Skôr ponúkajú témy vhodné pre ďalšie skúmanie, napríklad aj o tom, koľko pravdy sa skrýva v legendách, ale aj v reálnych javoch takého kalibru, akými sú neraz pre¬triasané kruhy v obilí či tajomné skalné nápisy. Alebo ďalšie inšpirujúce fakty, provokujúce vlastné úvahy či dokonca skúmanie. Možno budeme ešte svedkami ta¬kých veľkolepých objavov, akými boli v minulosti ob¬javy hrobiek faraónov či ďalšie nálezy, ktoré ohúrili nielen obyčajných ľudí, ale aj odborníkov. Napokon, čas všetko ukáže.

Viliam Apfel

Viliam Apfel: Za oponou tajomstva, Literárny týždenník, roč. XXXI, č.15–16 (2018), s.13.

aktualizácia: 15.04.2021 | počet zobrazení: 3598

počet prístupov od 10.02.2007: 716705
počet prístupov dnes: 3