Knihy

[ späť ]
Knihy  Lode mŕtvych

Lode mŕtvych

Lode mŕtvych

Autori: Miloš Jesenský, Robert K. Leśniakiewicz
Vydal: IKAR, Bratislava 2018, 336 strán

 

Objednanie knihy:

Knihy si môžete objednať na pantarhei, prípadne martinus

 

Anotácia knihy

Kniha je pokusom o vyvrátenie jedného z najväčších evergreenov uhorkových sezón novinárov – mýtu o bermudskom trojuholníku a jemu podobných legiend. Autori sa tým však nezriekajú svojej viery v existenciu neidentifikova­teľných lietajúcich (UFO) a podmorských (USO) objektov. Tieto fenomény skutočne jestvujú, no ich existencia bola, ako sa domnievajú, nejedenkrát zneužitá na najhoršie činnosti, aké pozná tento svet – ilegálny obchod s drogami, zbraňami a iným vojenským materiálom, jedným slovom na rozosievanie buriny zločinu v tom rajskom kúte našej planéty, aký predstavuje oblasť Karibského mora.

 

Recenzia knihy:

Mŕtvi nekladú otázky. A nevedomosť umŕtvuje
Pýtajte sa! Neustále. Samých seba rovnako ako druhých. Pretože ten, kto sa uspokojí s banálnymi konštatovaniami, namiesto skutočných odpovedí, zabíja v sebe tú najživšiu časť. Tou je detský úžas a večné okúzlenie svetom. Chceme vedieť ako, prečo a na prvom mieste – či vôbec! Je ľahšie mlčať, ale nezáujem je malá smrť. Ak v sebe necháme zomrieť to zvedavé dieťa, život stráca čaro. Záhady a tajomstvá sú kúzlom v nalinkovanom svete industriálnej spoločnosti. A ako by Jiménez povedal a Bradbury k tomu nadšene pritakal: ak vám dajú nalinkovaný papier, píšte naprieč. Takže pozor, táto mágia funguje, a preto, aby bola účinná v ňu dokonca nemusíte ani veriť. Jej zdrojom je, vekom ani pesimizmom, nedotknutá a nevyhasnutá túžba bádať a objavovať. A z tejto silnej túžby sa nerodí len rojčivé umenie, ale aj pragmatická veda. Preto by bola chyba obviniť záhadológov, aspoň toto naše skúsené autorské duo, tvoriace zohraný mini tím, z romantizujúceho pobláznenia z danej tematickej látky, ktorá im pridŕža klapky na očiach. A z toho, že odpoveď vlastne poznať ani nechcú, lebo ak by bola realistická a racionálna, snívaniu by bol koniec a nebodaj by ešte zistili, že čary sú len obyčajným eskamotérstvom, takže sa radšej rozhodnú žiť v príťažlivom omyle. Ale spoluautorský tandem Jesenský a Leśniakiewicz nemá strach prijať prirodzené vysvetlenia záhad a tajuplných javov, dokonca sa k nim, a to nie zriedka, prikláňajú. Avšak nevylučujú ani existenciu toho, čo, často úplne nesprávne, nazývame nadprirodzenom. A veru, aj to chce poriadnu dávku odvahy, hlavne keď stojíte proti väčšinovej názorovej opozícii.

Ak by sme mali byť presnejší, a praví hľadači pravdy naozaj musia stáť nohami pevne na zemi, hoci sa rovnako často pozerajú ku hviezdam, ako pod nohy, a to aj počas dňa, hovorme v takých prípadoch radšej o neprirodzenom ako o nadprirodzenom, alebo ešte lepšie o nie celkom prirodzenom, v zmysle nie úplne bežnom, teda ako o raritnom, čiže o istých abnormalitách, či anomáliách.

Od úvah sa ale posuňme k recenzii a zodpovedajme na otázku “čo“. Najnovšia kniha nášho plodného spisovateľa a prominentného záhadológa nedocenených kvalít, nedocenených medzi akademickou obcou, našťastie pomerne obľúbeného medzi širšou čitateľskou verejnosťou, čo je chvalabohu najhlavnejšie, a to kvalít ako i spisovateľských, tak i bádateľských, sa zameriava na fenomén Bermudského trojuholníka. Je to iste jedna z najvďačnejších a najpopulárnejších tém, po ktorej siahajú spisovatelia špekulatívnej literatúry. Nečakajme ale na to, že kniha je zložená z planých špekulácií. Ak sa už špekuluje, a to len skromne, je to opäť iba preto, aby sa kládli otázky. A hľadali odpovede! Veď autori skutočne hľadajú odpovede, nesnažia sa odbiť čitateľa obyčajným súčtom hypotéz. To, že sa ich neboja spomenúť, že sa ich dokonca neboja detailne rozobrať, je naozaj aktom odvahy, pretože mnohé sú aspoň teoreticky pravdepodobné a prakticky všetky sú nevyvrátiteľné. Napriek tomu, aspoň z hľadiska pravdepodobnosti, je možné sa k niektorým primknúť viac ako k iným. Navyše na mnohé sa viažu indície. A od nich je už len krôčik k nepriamym dôkazom. Pýtate sa na dôkazy? Pretože aj k nim sa dostaneme, a to i k takým, ktoré naozaj spĺňajú prísne dôkazné kritériá a nie je možné ich zameniť za fámy, anekdoty, alebo vyložene podvrhy. Ani zarytý skeptik, inak, veľká vďaka aj za nich, lebo sú zárukou postojovej rovnováhy, či nakoniec aj zaprisahaný neverec približujúci sa vo svojej najvnútornejšej podstate k fanatickému dogmatikovi, nemôže autorskú dvojicu obviniť z mystifikácie. Celá výstavba knihy je preložená tou príslovečnou zdravou mierou skepsy. Dá sa skôr skonštatovať, že Jesenský s Leśniakiewiczom vystupujú v úlohe vyvracačov moderných legiend. A okolo záhadných zmiznutí lodí či lietadiel na moriach a oceánoch veru vznikla špecifická a košatá rozprávačská tradícia. Je samozrejmosťou, že uholným kameňom tejto mytológie je senzačná literatúra, ktorej je ako maku. Ale naozaj sa tento fenomén zakladá iba na nepodložených historkách, na strašidelných príbehoch vyrastajúcich z dávnej námorníckej latiny? Má táto tradícia hlbšie korene? A to nielen také, čo siahajú hlbšie do minulosti, než je pár desiatok rokov, ale aj hlbšie, teda bližšie k pravde? Je naopak možné, že je to celé len nafúknutá bublina, ako niektorí tvrdia? No vieme, že s výčitkou vyrábania falošných dôkazov vmietnutej do tváre záhadológov, mnohokrát iste spravodlivo vyrieknutej, zas úmyselne zamlčiavajú či aspoň prehliadajú výpovede, a to neraz i očitých svedkov! Je možné sa uspokojiť s výrokom omieľaným až s náboženským zápalom – veď predsa na každom mieste dochádza k zvláštnym alebo len zdanlivo zvláštnym zmiznutiam, takže Bermudský trojuholník napokon nie je vôbec ničím výnimočný, je to len umelo vyrobená atrakcia…?

Autori nám ale ukazujú a dokazujú, že legenda má naozaj pravdivé jadro. Fenomén Bermudského trojuholníka je reálny. A pritom sa nejedná o takúto jedinú a výlučnú lokalitu na Zemi. V knihe nie sú opomenuté ani iné miesta, ktoré sa spájajú s podobne zlovestnou povesťou, hoci nedosahujú slávne neslávnu reputáciu predmetnej oblasti v Atlantiku. Autori k téme pristupovali s až puntičkárskou systematickosťou, nad ktorou sa tají dych. Také kvantum informácií a odkazov, ktoré získali a bolo nutné precediť cez sito triezveho uvažovania, je vskutku fenomenálne. A ja by som rád napísal, že sa k slovenskému čitateľovi dostala fenomenálna kniha o jednom fenoméne, ktorý už pridlho fascinuje i máta ľudstvo, ale obvinili by ste ma zo zaujatosti. Alebo naopak z nezaujatosti? Bez preháňania ale môžem konštatovať, že ide o najlepšie spracovanú publikáciu na danú tému, čo u nás vyšla. A neviem si dosť dobre predstaviť, že niečo ju len tak prekoná. Nie je to iba precízna syntéza prameňov, ktoré tomuto titulu predchádzali, môžeme hovoriť aj o kritickom štúdiu týchto prameňov. A čo viac, autori neváhajú zaujať stanovisko. Stanovisko, ktoré je podporené logikou a dôkazmi.

Odpovede sa ukrývajú pravdepodobne vo veľmocenskom súperení, ktoré dosiahlo svoj vrchol v období Studenej vojny. Natíska sa však záverečná, fascinujúca a znepokojujúca otázka, ktorá sa zaoberá ďalším fenoménom, podaktorí sú presvedčení, že úzko spätým so zmiznutiami na oceánoch, a to tým, čo je označené akronymom USO. Teda akýsi podmorský náprotivok ich oveľa slávnejších bratov skrývajúcich sa pod skratkou UFO. Ani autentickosť tohto fenoménu autori nepopierajú. Tvrdia len, že ťažisko pozorovaní leží na interpretácii a prípadnej dezinterpretácií tohto ojedinelého, avšak reálneho javu. Tak predsa len mimozemšťania? Možno aj mimozemské má nakoniec celkom pozemský charakter. A že to trochu zaváňa konšpiráciami? Nuž, niektoré teórie, ktoré sú spočiatku onálepkované ako konšpiračné, sa ukážu byť neskôr pravdivými. Nad týmto sa je dobré zamyslieť, hlavne, keď je kniha konceptuálne aj žánrovo pravovernou zástupkyňou literatúry faktu a žiadnym almanachom hororových námorníckych historiek.

To, že v sebe kniha snúbi napätie, aké by sme skôr čakali u thrilleru, so solídnou faktografiou a pritom neskĺzne, napriek samotnému objektu svojho záujmu a bádania k senzáciechti­vosti, je naozaj obdivuhodné. Obsiahle a informáciami nabité kapitoly pozostávajúce z krátkych, hutných a úderných podkapitol pútavosť diela len zvyšujú. Ak si zoberieme atraktívne grafické spracovanie a špičkový dizajn knihy, dostaneme ozajstnú knižnú lahôdku pre dobrodruhov myslenia a lovcov pravdy.

Goran Lenčo

 

aktualizácia: 22.10.2020 | počet zobrazení: 1997

počet prístupov od 10.02.2007: 716588
počet prístupov dnes: 48